Stowarzyszenie Greenworks

      Zostało oficjalnie zarejestrowane 8 marca 1994 roku, przez grupę ludzi, która od 1993 roku realizowała Projekt Czynnej Ochrony Płazów".
Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 zarejestrowanych członków. Stowarzyszenie posiada koło terenowe w nowosądeckim Gimnazjum nr 9. W Roztoce Ryterskiej istnieje terenowy ośrodek edukacji ekologicznej "Dom Natury".
       Obecnie Greenworks współpracuje z zagraniczną organizacją proekologiczną Community Environmental Educational Development (CEED)z Wielkiej Brytanii. "
      Od początku istnienia w realizacji planów, ściśle współpracuje z Zarządem Popradzkiego Parku Krajobrazowego . Biuro Stowarzyszenia Greenworks mieści się w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 14 IIp.
      W 2000 roku programem edukacji ekologicznej objęto ponad 800 osób, głównie dzieci z małych wsi i miasteczek Doliny Popradu. Stowarzyszenie wykształciło w ciągu minionych lat doświadczoną kadrę kilkudziesięciu trenerów, nauczycieli biologii, którzy prowadzą profesjonalne, niekonwencjonalne zajęcia przyrodnicze.
      Do najważniejszych przedsięwzięć Greenworks należy utworzenie w latach 1994 - 1999 kompleksu ochraniającego zanikające w Beskidach, górskie mokradła w Dolinie Wielkiej Roztoki (gmina Rytro). Na terenie pierwszego Polsce Gminnego "Parku Ekologicznego", udało się udowodnić, że ochrona przyrody nie wyklucza prowadzenie działalności turystycznej i edukacji przyrodniczej.
      Chronione tereny są odwiedzane przez tysiące turystów, stając się namacalnym dowodem, że organizacja pozarządowa może twórczo współpracować z lokalnymi samorządami, społecznościami jak i administracją rządową.
       Działalność Stowarzyszenia Greenworks została wyróżniona w 1996 roku II nagrodą Ministerstwa Środowiska (i pięciu innych instytucji), za program czynnej ochrony płazów i gadów oraz w 1998 roku nagrodą Henry Ford Consrvations Avard, za program edukacji ekologicznej. W 2000 roku we współpracy z samorządami Ziemii Sądeckiej zorganizowano międzynarodową konferencję "Memoriał karpacki", na której wypracowano możliwe strategie zrównoważonego rozwoju Karpat.W 2000 roku rozpoczęto realizację projektu UHRYŚ, który stał się próbą wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju ziem górskich w praktyce.


wydarzenia